Råstoffer

Vi sælger råstoffer i form af sand og grus, som vi genvinder ved vask af jord.

Vi modtager både ren og forurenet jord. Noget jord er velegnet til at genvinde råstoffer af, og hvis det er tilfældet, vasker vi jorden og genvinder rene råstoffer.  

Vores råstoffer er dermed et cirkulært alternativ til jomfruelige råstoffer og et bidrag til reduktion af brugen af jordens knappe ressourcer.

Du kan læse mere om vores unikke løsning omkring vask af forurenet jord her.