Nyttiggørelse

I forbindelse med virksomhedens etablering overtog vi en stor, gammel lergrav. Vi har forpligtet os til at fylde lergraven med jord og gendanne et nyt naturområde med skov, dal og søer på det gamle lergravsområde.

Reetableringen foregår i tæt samarbejde med Naturfredningsforeningen, Region Midtjylland og Randers Kommune.

Vi kalder den gamle lergrav for vores jordtip. Jordtippen har en uigennemtrængelig lermembran på mere end 50 meter i dybden. Det gør, at jordtippen er optimal til opfyldelse med ren jord (klasse I) og lettere forurenet jord (klasse II).