Jordrens

Vi tilbyder at modtage og rense  jord. Som den eneste virksomhed i Danmark kan vi vaske forurenet jord. Vask af jord egner sig særligt godt til fjernelse af bl.a. tungmetaller og kulbrinter. Vi tilbyder også traditionel biologisk rensning.

Vi kan tilbyde en cirkulær helhedsløsning, hvor vi modtager jeres forurenede jord, renser det, og afleverer rene, genvundne råstoffer tilbage til jer. Med denne forretningsmodel bidrager vi til den grønne omstilling, og reducerer tomkørsel.

Læs her om vores samarbejde med A. Enggaard, som sikrer genanvendelse af tidligere forurenet sand i nye byggeprojekter.

Nyt samarbejde sikrer genanvendelse af tidligere forurenet sand i nye byggeprojekter.

A. Enggaard har indgået et samarbejde med miljøvirksomheden Nordic Waste A/S, der som de første i Danmark må rense forurenet sand og andre restprodukter fra industrien med henblik på genanvendelse.

I samarbejde A. Enggaard A/S og projektleder Anders Jørgensen tager vi imod jord fra byggepladserne i Aarhus fra Incuba Next og Sydhavnskvarteret, som vi renser for dem, og som de kan genanvende. "Der er jo ikke nogen grund til, at vi bruger nye materialer, når vi kan rense og genanvende, dem vi har. Det er en ny måde at arbejde på for os som branche, og det kræver, at vi har et åbent sind. Derfor er vi glade for den metode, som vi og Nordic Waste har fundet på her,” siger Anders Jørgensen om samarbejdet, mens Nordic Wastes salgsdirektør Kim Lange tilføjer: ”Klodens råstoffer er ikke fornybare, så derfor gælder det om at genbruge dem. Det er det, vi kan hjælpe med i Nordic Waste A/S. Vi kan rense forurenet jord, så det igen kan bruges i eksempelvis i byggebranchen.” Helt praktisk foregår det på den måde, at A. Enggaard kører jord væk fra byggepladsen og veksler den til renset sand og sten hos Nordic Waste ved Randers. Virksomheden modtager nemlig løbende forurenet sand fra hele landet, som de vasker og renser i et avanceret vaskeanlæg, der fjerner de skadelige stoffer. Ud over, at Enggaard sparer CO2 på transporten, fordi deres chauffører kan få sand med på tilbagevejen, når de har deponeret jorden hos Nordic Waste, er genanvendelse af tidligere forurenet sand også et væsentligt bidrag til den cirkulære økonomi, fordi det gamle materiale kan anvendes igen og igen. På den måde kan sikres det, at der også er ressourcer til den næste generation

Vi er glade for, at vi fik godkendelsen af Randers Kommune, og vi ser frem til at servicere endnu flere kunder og rense endnu mere jord til gavn for miljøet.