Vores ydelser

Nedenfor finder du en liste over, hvilke standardfraktioner vi modtager og sælger.

For lagerstatus, priser og/eller andre fraktioner, bedes du kontakte vores salgschef, Jarl Kristensen:

Telefon +45 2170 3696 eller mail jkr@nordicwaste.dk

Modtagelse af jord- og affaldsfraktioner

Fraktion

EAK Kode

Beskrivelse

Dokumenteret ren jord

17.05.04

Dokumenteret ren jord, uden indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Dokumenteret ren jord m/brokker

17.05.04

Dokumenteret ren jord, med indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller

Dokumenteret klasse 2 jord

17.05.04

Dokumenteret lettere forurenet jord, uden indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Dokumenteret klasse 2 jord m/brokker

17.05.04

Dokumenteret lettere forurenet jord, med indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Dokumenteret klasse 2 jord m/nikkel og Arsen

17.05.04

Dokumenteret lettere forurenet jord, med indhold af nikkel/arsen over MST’s afskæringskriterier. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Dokumenteret klasse 3 og 4 jord til biologisk eller mekanisk rensning

17.05.03

Dokumenteret forurenet jord, uden indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser

Jord til kartering

17.05.03

Jord fra områdeklassificerede/kortlagte arealer, eller jord med mistanke om forurening i form af lugt eller udseende

Slaggejord

19.05.12

Jord indeholdende slagge

Affald fra sandfang

19.08.02

Opsamling fra sandfangsbrønd

Affald fra gadefejning

20.03.03

Fejesand

Sand fra vejbrønde

20.03.06

Opsamling fra vejbrønde

Boremudder

01.05.06

Uarmeret beton under 50 cm

17.01.01

Rene betonbrokker fra nedrivning/opbrydning, under 50 cm

Uarmeret beton over 50 cm

17.01.01

Rene betonbrokker fra nedrivning/opbrydning, over 50 cm

Armeret beton under 50 cm

17.01.01

Rene armerede betonbrokker fra nedrivning/opbrydning, under 50 cm

Armeret beton over 50 cm

17.01.01

Rene armerede betonbrokker fra nedrivning/opbrydning, over 50 cm

Ren beton/tegl

17.01.07

Tegl og mursten med evt. pudsrester

Salg af råstoffer

Fraktion

Beskrivelse

Genvundet stabilgrus

Stabilgrus, som er lavet af vores gendannede råstoffer

Gendannet sand

Gendannet sand, som er udvundet af både rent og forurenet jord gennem rensning og vask

Gendannet sten

Gendannet sten, som er udvundet af både rent og forurenet jord gennem rensning og vask