Om os

I Nordic Waste A/S kæmper vi for en renere natur og for cirkulær anvendelse af jordens råstoffer.

Vi befinder os i Ølst mellem Århus og Randers, og vi kan med vores to unikke vaskeanlæg som den eneste virksomhed i Danmark rense forurenet jord og genvinde rene råstoffer i form af sand og grus, som vi leverer tilbage til bygge- og anlægsindustrien.

Udover vask af jord tilbyder vi også biologisk rensning af jord samt nyttiggørelse af jord til reeablering af naturen i og omkring den gamle lergrav, som virksomheden råder over.

Nordic Waste A/S er ejet af SDK FREJA under hovedkoncernen USTC, som på verdensplan beskæftiger omkring 3900 medarbejder.

Vores mission og vision

Vi giver jorden nyt liv.

Vi behandler jorden som en ressource, der kan nyttiggøres og genanvendes.

Vi vil være en råstofleverandør på niveau med grusgravene

Vi arbejder målrettet på, at vi indenfor en kortere årrække vil være en betydende leverandør af genvundne råstoffer og et solidt cirkulært alternativ til brugen af de knappe jomfruelige råstoffer.

Bestyrelse

Henrik Klausen

Christian Ø. Nielsen

David York

Søren Gran