Nyheder

Her kan du følge med i aktuelle nyheder og begivenheder.

Presseansvarlig

Mikkel Wenzel Andreasen

miwa@ustc.dk

Nyheder

Flere nyheder

Optaget som medlem af DI - Miljøsektion

Den 4. oktober havde vi besøg af formanden for Dansk Industri - Miljøsektion Frank Sandgaard og Patrik Zaubitz, chefkonsulent i DI, til en drøftelse af, hvordan Nordic Waste A/S kan bidrage til og drage nytte af arbejdet i miljøsektionen. Resultatet af drøftelserne blev at Nordic Waste er blevet optaget som medlem i Dansk Industri - Miljøsektion.sapiente.

Lokalplan godkendt

Randers Kommune vedtog på et byrådsmøde den 12. september en ny lokalplan, der betyder, at Nordic Waste A/S får lov til at bygge flere haller, samt et betondæk. Nordic Waste A/S kan nu arbejde hen imod at opbevare og behandle den jord, som virksomheden modtager, under tag.Nordic Waste A/S renser flere hundredetusinde tons forurenet jord om året, og nu får virksomheden endnu bedre mulighed for at håndtere den jord, der bliver modtaget på virksomhedens områder.

ISO14001 - Miljøcertificeret

Det har været en prioritet for os at blive miljøcertificeret, og derfor er vi rigtig glade for, at ISO14001-certificeringen er kommet i hus. Certificeringen er for os i Nordic Waste A/S en bekræftelse på. at vi er kommet langt med vores miljøarbejde.

SDK FREJA A/S ny hovedaktionær

SDK FREJA A/S har overtaget aktiemajoriteten i miljøvirksomheden Nordic Waste A/S og dennes søsterselskab, DSH Recycling A/S. Begge virksomheder ligger mellem Aarhus og Randers, og SDK FREJA A/S ejer nu 70 procent af aktiekapitalen i begge selskaber.