Salgs-, leverings- og modtagelsesbetingelser for Nordic Waste A/S

For priser kontakt os på +45 7020 0104 eller info@nordicwaste.dk

Ved oprettelse af jordanmeldelse, tager vi et gebyr på 750 kr

Modtagelse af jord- og affaldsfraktioner

Genvundet stabilgrus

Stabilgrus, som er lavet af vores gendannede råstoffer

Gendannet sand

Gendannet sand, som er udvundet af både rent og forurenet jord gennem rensning og vask

Gendannet sten

Gendannet sten, som er udvundet af både rent og forurenet jord gennem rensning og vask

Ren beton/tegl

17.01.07

Tegl og mursten med evt. pudsrester

Armeret beton over 50 cm

17.01.01

Rene armerede betonbrokker fra nedrivning/opbrydning, over 50 cm

Armeret beton under 50 cm

17.01.01

Rene armerede betonbrokker fra nedrivning/opbrydning, under 50 cm

Uarmeret beton over 50 cm

17.01.01

Rene betonbrokker fra nedrivning/opbrydning, over 50 cm

Uarmeret beton under 50 cm

17.01.01

Rene betonbrokker fra nedrivning/opbrydning, under 50 cm

Sand fra vejbrønde

20.03.06

Opsamling fra vejbrønde

Boremudder

01.05.06

Affald fra gadefejning

20.03.03

Fejesand

Affald fra sandfang

19.08.02

Opsamling fra sandfangsbrønd

Slaggejord

19.05.12

Jord indeholdende slagge

Jord til kartering

17.05.03

Jord fra områdeklassificerede/kortlagte arealer, eller jord med mistanke om forurening i form af lugt eller udseende

Dokumenteret klasse 3 og 4 jord til biologisk eller mekanisk rensning

17.05.03

Dokumenteret forurenet jord, uden indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser

Dokumenteret klasse 2 jord

17.05.04

Dokumenteret lettere forurenet jord, uden indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Dokumenteret klasse 2 jord m/brokker

17.05.04

Dokumenteret lettere forurenet jord, med indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Dokumenteret ren jord

17.05.04

Dokumenteret ren jord, uden indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Dokumenteret ren jord m/brokker

17.05.04

Dokumenteret ren jord, med indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller

Dokumenteret klasse 2 jord m/nikkel og Arsen

17.05.04

Dokumenteret lettere forurenet jord, med indhold af nikkel/arsen over MST’s afskæringskriterier. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Jordtip

Genvundet stabilgrus

Stabilgrus, som er lavet af vores gendannede råstoffer

Gendannet sand

Gendannet sand, som er udvundet af både rent og forurenet jord gennem rensning og vask

Gendannet sten

Gendannet sten, som er udvundet af både rent og forurenet jord gennem rensning og vask

Ren beton/tegl

17.01.07

Tegl og mursten med evt. pudsrester

Armeret beton over 50 cm

17.01.01

Rene armerede betonbrokker fra nedrivning/opbrydning, over 50 cm

Armeret beton under 50 cm

17.01.01

Rene armerede betonbrokker fra nedrivning/opbrydning, under 50 cm

Uarmeret beton over 50 cm

17.01.01

Rene betonbrokker fra nedrivning/opbrydning, over 50 cm

Uarmeret beton under 50 cm

17.01.01

Rene betonbrokker fra nedrivning/opbrydning, under 50 cm

Sand fra vejbrønde

20.03.06

Opsamling fra vejbrønde

Boremudder

01.05.06

Affald fra gadefejning

20.03.03

Fejesand

Affald fra sandfang

19.08.02

Opsamling fra sandfangsbrønd

Slaggejord

19.05.12

Jord indeholdende slagge

Jord til kartering

17.05.03

Jord fra områdeklassificerede/kortlagte arealer, eller jord med mistanke om forurening i form af lugt eller udseende

Dokumenteret klasse 3 og 4 jord til biologisk eller mekanisk rensning

17.05.03

Dokumenteret forurenet jord, uden indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser

Dokumenteret klasse 2 jord

17.05.04

Dokumenteret lettere forurenet jord, uden indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Dokumenteret klasse 2 jord m/brokker

17.05.04

Dokumenteret lettere forurenet jord, med indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Dokumenteret ren jord

17.05.04

Dokumenteret ren jord, uden indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Dokumenteret ren jord m/brokker

17.05.04

Dokumenteret ren jord, med indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller

Dokumenteret klasse 2 jord m/nikkel og Arsen

17.05.04

Dokumenteret lettere forurenet jord, med indhold af nikkel/arsen over MST’s afskæringskriterier. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Ressourcecenter

Prisliste pr. 1. januar 2021 – Gælder udelukkende for modtagelse på vores anlæg i Ølst

Genvundet stabilgrus

Stabilgrus, som er lavet af vores gendannede råstoffer

Gendannet sand

Gendannet sand, som er udvundet af både rent og forurenet jord gennem rensning og vask

Gendannet sten

Gendannet sten, som er udvundet af både rent og forurenet jord gennem rensning og vask

Ren beton/tegl

17.01.07

Tegl og mursten med evt. pudsrester

Armeret beton over 50 cm

17.01.01

Rene armerede betonbrokker fra nedrivning/opbrydning, over 50 cm

Armeret beton under 50 cm

17.01.01

Rene armerede betonbrokker fra nedrivning/opbrydning, under 50 cm

Uarmeret beton over 50 cm

17.01.01

Rene betonbrokker fra nedrivning/opbrydning, over 50 cm

Uarmeret beton under 50 cm

17.01.01

Rene betonbrokker fra nedrivning/opbrydning, under 50 cm

Sand fra vejbrønde

20.03.06

Opsamling fra vejbrønde

Boremudder

01.05.06

Affald fra gadefejning

20.03.03

Fejesand

Affald fra sandfang

19.08.02

Opsamling fra sandfangsbrønd

Slaggejord

19.05.12

Jord indeholdende slagge

Jord til kartering

17.05.03

Jord fra områdeklassificerede/kortlagte arealer, eller jord med mistanke om forurening i form af lugt eller udseende

Dokumenteret klasse 3 og 4 jord til biologisk eller mekanisk rensning

17.05.03

Dokumenteret forurenet jord, uden indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser

Dokumenteret klasse 2 jord

17.05.04

Dokumenteret lettere forurenet jord, uden indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Dokumenteret klasse 2 jord m/brokker

17.05.04

Dokumenteret lettere forurenet jord, med indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Dokumenteret ren jord

17.05.04

Dokumenteret ren jord, uden indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Dokumenteret ren jord m/brokker

17.05.04

Dokumenteret ren jord, med indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller

Dokumenteret klasse 2 jord m/nikkel og Arsen

17.05.04

Dokumenteret lettere forurenet jord, med indhold af nikkel/arsen over MST’s afskæringskriterier. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Salg af råstoffer

Genvundet stabilgrus

Stabilgrus, som er lavet af vores gendannede råstoffer

Gendannet sand

Gendannet sand, som er udvundet af både rent og forurenet jord gennem rensning og vask

Gendannet sten

Gendannet sten, som er udvundet af både rent og forurenet jord gennem rensning og vask

Ren beton/tegl

17.01.07

Tegl og mursten med evt. pudsrester

Armeret beton over 50 cm

17.01.01

Rene armerede betonbrokker fra nedrivning/opbrydning, over 50 cm

Armeret beton under 50 cm

17.01.01

Rene armerede betonbrokker fra nedrivning/opbrydning, under 50 cm

Uarmeret beton over 50 cm

17.01.01

Rene betonbrokker fra nedrivning/opbrydning, over 50 cm

Uarmeret beton under 50 cm

17.01.01

Rene betonbrokker fra nedrivning/opbrydning, under 50 cm

Sand fra vejbrønde

20.03.06

Opsamling fra vejbrønde

Boremudder

01.05.06

Affald fra gadefejning

20.03.03

Fejesand

Affald fra sandfang

19.08.02

Opsamling fra sandfangsbrønd

Slaggejord

19.05.12

Jord indeholdende slagge

Jord til kartering

17.05.03

Jord fra områdeklassificerede/kortlagte arealer, eller jord med mistanke om forurening i form af lugt eller udseende

Dokumenteret klasse 3 og 4 jord til biologisk eller mekanisk rensning

17.05.03

Dokumenteret forurenet jord, uden indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser

Dokumenteret klasse 2 jord

17.05.04

Dokumenteret lettere forurenet jord, uden indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Dokumenteret klasse 2 jord m/brokker

17.05.04

Dokumenteret lettere forurenet jord, med indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Dokumenteret ren jord

17.05.04

Dokumenteret ren jord, uden indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Dokumenteret ren jord m/brokker

17.05.04

Dokumenteret ren jord, med indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller

Dokumenteret klasse 2 jord m/nikkel og Arsen

17.05.04

Dokumenteret lettere forurenet jord, med indhold af nikkel/arsen over MST’s afskæringskriterier. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Ovenstående priser er incl. affaldsafgifter, excl. moms.
Der tages forbehold for ændring i affaldsafgiften

Modtagelse af jord- og affaldsfraktioner

Tillæg for anmeldelse af jordflytning til kommunen

750,00 kr. pr. anmeldelse

EAK Kode: 17.05.04

Inkl. sagsbehandlingsomkostninger hos kommunen

Anvendelsesområde

Disse handelsbetingelser finder anvendelse i ethvert mellemværende parterne imellem, med mindre der foreligger afvigende skriftlig aftale.

Tilbud og priser

Tilbud er gældende i 30 dage fra datering.

Priser er eksklusive moms, og der forbeholdes ret til ændringer uden varsel. Råstoffer pålægges den til enhver tid gældende råstofafgift og evt. gældende takst for statens produktionsvederlag.

Ordrer

Aftaler er først gældende, når Nordic Waste har afgivet en skriftlig ordrebekræftelse. Ved fastprisaftaler er Nordic Waste kun bundet af aftalen i det omfang sælger har varerne på lager. Hvis Nordic Waste ikke kan levere varer omfattet af fastprisaftalen, kan kunden i den anledning ikke rejse krav om erstatning.

Levering

Medmindre andet er aftalt, sker levering på Nordic Waste A/S’ anlæg på Gammel Århusvej 110, 8940 Randers SV.

Varen betragtes som modtaget, når varen er indvejet på Nordic Waste A/S’ vægt og tilsvarende som leveret, når varen er udvejet på Nordic Waste A/S' vægt.

Al færdsel på Nordic Wastes område sker på eget ansvar.

Mængder

Varer afregnes i ton. Mindste afregning er 1 ton.

Vejning og kontrol foretages uden undtagelse på Nordic Wastes vægt.

Karteringsjord under 20 ton pålægges et prøvetagningsgebyr på kr. 600,00, ekskl. moms.

Produktansvar

Nordic Waste A/S påtager sig ikke nogen form for ansvar forbundet med brug af vores recirkulerede råstoffer eller vores beton. Dog kan der på foranledning til enhver tid fremvises/fremsendes dokumentation og analyser af vores recirkulerede råstoffer og beton.

Forbehold for forekomst af farligt affald i modtaget jord

Nordic Waste modtager ikke farligt affald, hvorfor jord med forekomster af dette vil blive afvist / bortskaffet for kundens regning.

Betalingsbetingelser

Hvor intet andet er aftalt, er betalingen netto kontant. Nordic Waste kan til enhver tid kræve at kunden stiller en bankgaranti eller indbetaler et aconto beløb. Ved betaling efter forfaldsdato beregnes rente på 1,5 % pr. måned.

Betingelser for modtagelse af jord

Modtagelse af jord er betinget af, at der foreligger en udfyldt køreseddel, hvorpå jordtype, kunde og opgravningsadresse er påført. Såfremt jorden er analyseret af akkrediteret laboratorium, vedlægges disse analyser sammen med eventuel anvisning fra opgravningskommunen. Ved modtagelse af byjord/jord til kartering udtager Nordic Wastejordanalyser hos akkrediteret analyselaboratorium.

Leverandøren accepterer i forbindelse med leveringen at betale samtlige omkostninger til bortskaffelse af jorden, såfremt analysen viser, at jorden ikke overholder de af Nordic Waste oplyste grænseværdier.

Nordic Waste tager løbende kontrolanalyser af al tilkørt jord, der allerede ved modtagelsen er klassificeret i form af analyser eller myndighedsgodkendelse. Såfremt kontrolanalysen viser, at jorden ikke er som først antaget eller svarer til det af Kunden oplyste, har Nordic Waste krav på enten at (i) bortskaffe jorden for Kundens regning og risiko eller (ii) modtage jorden mod merbetaling og skadesløsholdelse fra Kunden for skader og tab, som Nordic Waste måtte blive påført.

Offentlige tilladelser og gældende lovgivning

Kunden garanterer og er ansvarlig for, at jorden er korrekt klassificeret efter gældende lovgivning og dermed kan indgå i jordhåndteringsydelsen.

Kunden garanterer og er ansvarlig for, at Kunden har indhentet alle nødvendige tilladelser, godkendelser, anvisninger og lignende, der er nødvendige for Kundens opbevaring, transport, aflevering af jorden hos Nordic Waste, i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kunden garanterer og er ansvarlig for, at jorden er indpakket forsvarligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, når jorden modtages eller afhentes af Nordic Waste.

Kunden skal holde Nordic Waste skadesløs for omkostninger afholdt af Nordic Waste for at sikre Kundens overholdelse af gældende lovgivning og tilladelseskrav eller krav rettet mod Nordic Waste fra tredjemand på grund af Kundens manglende overholdelse af gældende lovgivning og tilladelseskrav.

Force Majeure

Nordic Waste hæfter ikke for manglende opfyldelse som følger af force majeure, hvilket omfatter enhver hindring som sælger ikke kunne tage i betragtning ved handlens indgåelse, herunder myndighedsrestriktioner, krig, brand, jordskælv, strejke, lock-out, mangel på transportmidler, maskinsvigt, forsinket transport, vejrlig eller almindelig vareknaphed. Foreligger der force majeure udsættes leveringstiden således uden ansvar for Nordic Waste i et tidsrum, der svarer til den tid hindringen har haft virkning.