Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi modtager og behandler både ren og forurenet jord gennem jordvask. Vores vaskeanlæg til forurenet jord er det eneste af sin slags i Danmark.

I det omfang den modtagne fraktion egner sig til det, gendanner vi rene råstoffer i form af sand og grus gennem vask af jorden.

Du kan læse mere om vores virke nedenfor.

Jordrens

Vi tilbyder at modtage og rense jord for forureninger.

Nyttiggørelse

Vi nyttiggør dele af den modtagne jord til reetablering af landskabet i den tidligere lergrav.

Råstoffer

Vi vasker forurenet jord og gendanner rene råstoffer i form af sand og grus.

Hvad modtager vi?

Vi modtager forskellige fraktioner af jord, slagge, sediment mm. på vores anlæg i Ølst mellem Aarhus og Randers.

Da vi er i stand til at modtage et bredt spektrum af jordkategorier, fungerer vi for mange af vores kunder som "one-stop-shop" for jord.

Her finder du listen over, hvilke fraktioner, vi modtager. Vi må blandt andet modtage jord med japansk pileurt.